SVARU LAUKI

Novads: Krāslavas
Pagasts: Ūdrīšu
Platība, ha: 4,36
Cena par ha/gadā: 110€/ha

LOBREKTU LAUKI

Novads: Jēkabpils
Pagasts: Vīpes
Platība, ha: 8,58
Cena par ha/gadā: 110€/ha

AUGSTKALNI-3

Novads: Augšdaugavas
Pagasts: Medumu
Platība, ha: 3,06
Cena par ha/gadā: 75€/ha

KALNA LUGU LAUKS

Novads: Balvu
Pagasts: Vecumu
Platība, ha: 5,1
Cena par ha/gadā: 110€/ha

SKUDRU LEJAS

Novads: Rēzeknes
Pagasts: Silmalas
Platība, ha: 2
Cena par ha/gadā: 100€/ha

LĪGZDU MĀJA

Novads: Augšdaugavas
Pagasts: Maļinovas
Platība, ha: 1,3
Cena par ha/gadā: 100€/ha

CIRVJI

Novads: Krāslavas
Pagasts: Andrupenes
Platība, ha: 5,3
Cena par ha/gadā: 100€/ha

JAUNLUDOVSKA NR. 2

Novads: Balvu
Pagasts: Vectilžas
Platība, ha: 4
Cena par ha/gadā: 100€/ha

FABRIKU LAUKI

Novads: Balvu
Pagasts: Rugāju
Platība, ha: 2,4
Cena par ha/gadā: 100€/ha

SĒNĪTES

Novads: Augšdaugavas
Pagasts: Sventes
Platība, ha: 3,1
Cena par ha/gadā: 100€/ha