Privātuma politika

Interneta vietnes www.juno.lv īpašnieks un uzturētājs ir AS “JUNO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203024821, turpmāk – “JUNO”, kas darbojas ievērojot Vispārējo datu aizsardzības regulu (General Data Protection Regulation – GDPR, kas stājas spēkā no 25.05.2018). 

Informācijas saņemšana 
Piesakoties informācijas saņemšanai no JUNO, vai aizpildot interneta vietnē esošos laukus sadaļā: “Saņem piedāvājumu”, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma atruna paskaidro kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat interneta vietnē vai jebkādā citādā veidā. Privātuma atruna ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā to apstrādājam. 

Kādēļ mēs ievācam Jūsu datus? 
Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepazīt savus klientus, sniegt pakalpojumus un uzlabot interneta vietnes saturu, savukārt Jums saņemt mūsu pakalpojumus un kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Interneta vietnē Jūsu sniegtā personas datu informācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums, savukārt klātienē, telefoniski, elektroniski vai pa pastu saņemtie Jūsu personas dati tiek izmantoti normatīvajos aktos noteikto JUNO leģitīmo mērķu sasniegšanai un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai Jums. 

Kā interneta vietnes www.juno.lv lietotājs, Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums ir nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese. Izvēle saņemt informāciju no mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim. No informācijas saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī. 

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm
JUNO var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni vai citā veidā tos Jūs esat iesnieguši JUNO, trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam Jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību. Pirms personas datu atklāšanas trešajai pusei, JUNO prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai atklāšanu. JUNO var tikt uzlikts par pienākumu nodot privātpersonu datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

Atteikšanās 
Pamatojoties uz Jūsu atstāto ziņu interneta vietnē www.juno.lv, Jums tiks atsūtīts e-pasts no JUNO. Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju atteikties no jaunumu/informācijas saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet. Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas JUNO, par to nosūtot rakstisku paziņojumu uz tās juridisko adresi vai e-pastu [email protected].  

Personas dati, kurus nododiet JUNO saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un līgumattiecību nodibināšanu nav atsaucami un JUNO tos apstrādā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā, ne īsāku termiņu, kā līdz līgumattiecību izbeigšanai ar Jums.

Sīkdatnes 
Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo interneta vietnes izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes netiek ievākta jebkāda informācija par Jums. Sīkdatnes var izmantot, lai sagatavotu un parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par interneta vietnes www.juno.lv lietojamību, bet sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju. 

Datu integritāte un drošība 
JUNO veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāžu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mūsu serveri un datubāzes atbilst nozares standarta drošības prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana 
Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, Jūs to varat darīt sazinoties ar mums e-pastā [email protected] vai pa tālruni + 3771 28006644. Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam. Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi – kādi Jūsu personas dati ir JUNO rīcībā, kā tie tiek apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts); pieprasīt dzēst personas datus, ja abas pušu saistības ir izpildītas. 

Personas datu glabāšanas ilgums
JUNO glabā un apstrādā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr no Jūsu puses nav izteikta atteikšanās no turpmākās saziņas un/vai jaunumu saņemšanas vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. 

Hipersaites uz citām vietnēm
Internetveitne www.juno.lv var saturēt hipersaites uz tīmekļa vietnēm (piemēram, www.youtube.com u.c.), ko neuztur JUNO. Šīs hipersaites ir paredzētas tikai Jūsu zināšanai un ērtībām un neietver trešo pušu tīmekļa vietnes darbības vai jebkuras saistības ar to uzturētājiem apstiprinājumu. JUNO nepārvalda šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to personas datu apstrādes politiku. Mēs iesakām iepazīties ar privātuma politiku, kas publicēta jebkurā vietnē, pirms konkrētās vietnes izmantošanas vai savu personas datu sniegšanas. 

Jautājumi par personas datu aizsardzību
Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā JUNO apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: [email protected] vai pa tālruni + 371 28006644.

Redakcijā, kas spēkā ar 2018.gada 21.maiju.